Island Retro

Scottish islands, folk ballads, the past tense

Tintin ri fhaighinn ‘sa Ghàidhlig airson a’ chiad uair a-riamh! 
Math dha-rìribh! 
(It’s coming out in September apparently)

Tintin ri fhaighinn ‘sa Ghàidhlig airson a’ chiad uair a-riamh!

Math dha-rìribh!


(It’s coming out in September apparently)

  • 6 July 2013
  • 30